هوزینگ فیلتر پیش تصفیه جوی واتر مدل JW20OR

هوزینگ فیلتر پیش تصفیه جوی واتر مدل JW20OR هوزینگ از مهم ترین متعلقات دستگاه تصفیه آب خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی اسمز معکوس است و به عنوان محفظه برای فیلترهای کارتریجی دستگاه از آنها بهره می برند. به علت تماس دائمی آب با هوزینگ بهتر است هوزینگ مورد استفاده در...