هوزینگ شفاف تصفیه آب داینامیس

هوزینگ شفاف تصفیه آب داینامیس هوزینگ وسیله ای است که فیلترهای پیش تصفیه آب کارتریجی را در خود جای می دهد در واقع هوزینگ محفظه ی نگهدارنده فیلترهای کارتریجی است. هوزینگ در مدلهای مختلفی ساخته می شود که هوزینگ شفاف یکی از آن مدلهاست. هوزینگ شفاف برای فیلترهای الیافی یا...