هوزینگ شفاف تصفیه آب اوکی واتر

هوزینگ شفاف تصفیه آب اوکی واتر اغلب فیلترهای پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب از جمله دستگاه تصفیه آب خانگی اوکی واتر (OK water) به صورت کارتریجی طراحی شده اند و برای انجام عمل فیلتراسیون نیاز به هوزینگ دارند. هوزینگ شفاف تصفیه آب اوکی واتر یکی از مدل های هوزینگ...