هوزینگ تصفیه آب خانگی تانک پک مدل H1

هوزینگ تصفیه آب خانگی تانک پک مدل H1 هوزینگ یکی از ضروری ترین قطعات در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس به حساب می آید. دستگاه های تصفیه آب خانگی دارای سه فیلتر پیش تصفیه هستند که معمولا از نوع کارتریجی می باشند. فیلترهای کارتریجی به آن دسته از...