فیلتر کربن پودری تصفیه آب هایجنیک

فیلتر کربن پودری تصفیه آب هایجنیک فیلتر کربن اکتیو گرانول یا همان فیلتر کربن پودری تصفیه آب هایجنیک (Hygienic) در مرحله ی دوم از دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد. وظیفه دارد تا مواد شیمیایی آلی از جمله کلر، تریهالومتان ها، استیک اسیدها، حشره کش ها و آفت کش...