فیلتر کربن اکتیو گرانول لونا واتر Luna Water

فیلتر کربن اکتیو گرانول لونا واتر Luna Water : فیلتر کربن اکتیو گرانول لونا واتر یک فیلتر متشکل از کربن های گیاهی است که در مرحله ی دوم دستگاه تصفیه آب خانگی لونا واتر (luna water) قرار می گیرد. دستگاه تصفیه آب لونا واتر یک دستگاه تایوانی تحت لیسانس کانادا بوده...