فیلتر کربن اکتیو گرانول خانگی اینلاین ورتون

فیلتر کربن اکتیو گرانول خانگی اینلاین ورتون فیلتر کربن اکتیو گرانول خانگی اینلاین ورتون از فیلترهای اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس به حساب می آید که عموما در مرحله دوم از دستگاه و پس از فیلتر الیافی نصب می شود. این فیلتر به عنوان فیلتر پیش تصفیه...