فیلتر پست کربن خانگی لونا تک 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی لونا تک 1500 گالن فیلتر پست کربن آخرین فیلتر اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی است که به کارگیری از نوع مرغوب آن در دستگاه تاثیر بسزایی در تعیین کیفیت آب خروجی از دستگاه دارد. البته در اغلب موارد پس از فیلتر پست کربن فیلترهای مکمل دیگری...