فیلتر پست کربن خانگی آکوا کلییر 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی آکوا کلییر 1500 گالن فیلتر پست کربن در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس معمولا به عنوان آخرین فیلتری به حساب می آید که وظیفه تصفیه و حذف ناخالصی ها را دارد. در واقع فیلترهای اصلی دستگاه اسمز معکوس 5 مرحله می باشند و فیلتر...