فیلتر پرس در صنعت تصفیه آب

فیلتر پرس در صنعت تصفیه آب از فیلتر پرس در صنعت تصفیه آب جهت جداسازی ذرات جامد معلق از مایع در محلول های سوسپانسیون استفاده می کنند. سیستم فیلتر پرس از اجزاء مختلفی از جمله شاسی، سیستم هیدرولیک، صفحات فیلتر که عمدتا از جنس فایبر گلاس می باشد، تشکیل شده...