فیلتر نخ تابیده 20 اینچ جامبو c.c.k مدل SW-20-J

فیلتر نخ تابیده 20 اینچ جامبو c.c.k مدل SW-20-J فیلتر نخ تابیده 20 اینچ جامبو c.c.k مدل SW-20-J یکی از بهترین و با کیفیت ترین فیلترها به عنوان فیلتر پیش تصفیه است. این فیلتر به صورت کارتریجی طراحی شده است و درون محفظه قرار می گیرد. فیلتر نخ تابیده c.c.k...