نحوه ی تعویض فیلتر مینرال دستگاه تصفیه آب

نحوه ی تعویض فیلتر مینرال دستگاه تصفیه آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی مراحل فیلتراسیون تقریبا تا مرحله  پنجم کامل می شود و آب بدست آمده تقریبا عاری از هرگونه آلاینده و میکروارگانیزم می شود. در مراحل بعدی آب بدست آمده نیاز به یک سری املاح مفید دارد که...