فیلتر مینرال خانگی سافت واتر مدل MBL19

فیلتر مینرال خانگی سافت واتر مدل MBL19 فیلتر مینرال خانگی در ششمین مرحله از دستگاه های تصفیه آب، یک فیلتر افزودنی است و در تصفیه آب ورودی نقشی ندارد. در سیستم تصفیه آب اسمز معکوس آب با عبور از غشاء ممبران کلیه املاح موجود در خود را از دست می...