برچسب: خرید فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L11

فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L13

فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L13

فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L13 فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L13 یکی از مدلهای فیلتر ممبران است که کمپانی آکوالایف (Aqua life) به تولید آن پرداخته است. این فیلتر در مرحله ی چهارم از دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد و وظیفه دارد تا مواد و...

فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L11

فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L11

فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L11 تمام دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس از جمله دستگاه تصفیه آب خانگی آکوالایف در مرحله ی چهارم خود از فیلتری به نام فیلتر ممبران استفاده می کنند. فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر در دستگاه است در واقع قلب دستگاه تصفیه آب...