فیلتر الیافی خانگی c.c.k پلاس 5 میکرون

فیلتر الیافی خانگی c.c.k پلاس 5 میکرون یکی از کمپانی های شناخته شده و بسیار معتبر تایوانی که سال های طولانی در طراحی و ساخت فیلتر و دستگاه های تصفیه آب خانگی فعالیت می کند کمپانی سی سی کی (c.c.k) است. فیلتر الیافی خانگی سی سی کی پلاس 5 میکرون...