فیلترکربن اکتیو گرانول خطی آکوا سافت

فیلترکربن اکتیو گرانول خطی آکوا سافت فیلتر کربن اکتیو گرانول خطی آکوا سافت (aqua soft) بهترین گزینه یک فیلتر تصفیه آب اثبات شده است که برای از بین بردن برخی مواد شیمیایی به ویژه مواد شیمیایی آلی از آب است. علاوه بر آن برای حذف مواد شیمیایی که بو و...