فیلترهای خود شوینده در صنعت آب و فاضلاب

فیلترهای خود شوینده در صنعت آب و فاضلاب یکی از عملیات و فرآیندهای تصفیه آب که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند فیلترهای خود شوینده می باشند. فیلترهای خودشوینده در دو نوع دستی و یا اتوماتیک وجود دارند که با چرخش 360 درجه به لوله های افقی و یا...