درباره فیلترهای تصفیه آب سرامیکی کلمنی

درباره فیلترهای تصفیه آب سرامیکی کلمنی دستگاه های تصفیه آب خانگی در انواع بسیار مختلفی تولید می شوند و بر اساس تفاوت های ساختاری و ظاهری در انواع زیر سینکی، رومیزی، کلمنی و پارچی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. فیلترهای به کار برده شده در این دستگاه ها...