فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CTO-NEW2019

فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CTO-NEW2019 فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدلCTO-NEW2019  فیلتر مرحله سوم دستگاه های تصفیه آب خانگی است که در سیستم های اسمز معکوس معمولا قبل از فیلتر ممبران قرار می گیرد. فیلتر کربن بلاک در واقع جزء آخرین فیلتر پیش تصفیه است که آب را...