فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا کلییر AQUACLEAR

فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا کلییر AQUACLEAR فیلترهای کربنی از پرکاربردترین فیلترها در دستگاه های تصفیه آب خانگی می باشند. این فیلتر در بالا بردن کیفیت آب آنقدر موثر است که به سه شکل مختلف از آنها در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس استفاده شده است. به دلیل ...