فیلتر پست کربن خانگی سوپر کریستال 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی سوپر کریستال 1500 گالن طبق استانداردهای جهانی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس، فیلتر پست کربن آخرین فیلتر یا پنجمین فیلتر مورد استفاده در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که وظیفه تصفیه نهایی آب و بهبود طعم و مزه آب خروجی از سیستم را بر عهده...