فیلتر پست کربن خانگی آکوا پرو 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی آکوا پرو 1500 گالن فیلتر پست کربن یکی از پنج فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی به حساب می آید و در پنجمین مرحله و در برخی موارد به عنوان آخرین فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. البته...