فیلتر پست کربن جوی واتر JOYWATER

فیلتر پست کربن جوی واتر JOYWATER فیلتر پست کربن جوی واتر (joy water) یکی از فیلترهایی است که معمولا به عنوان آخرین مرحله از دستگاه های تصفیه آب نصب می شود. این فیلتر تمامی استانداردهایی را که یک فیلتر پست کربن خانگی باید طبق آن ساخته شود را دارد. به...