زمان تعویض فیلتر الیافی در دستگاه تصفیه آب خانگی

زمان تعویض فیلتر الیافی در دستگاه تصفیه آب خانگی فیلتر الیافی در ابتدا به رنگ سفید است اما پس از اینکه در دستگاه قرار می گیرد و فرآیند تصفیه آب را انجام می دهد به مروز زمان تغییرات رنگی را که در بدنه فیلتر ایجاد می شود به راحتی از...