فیلتر کربن اکتیو گرانول هوزینگی کریستال

فیلتر کربن اکتیو گرانول هوزینگی کریستال فیلتر کربن اکتیو گرانول یا فیلتر UDF دومین فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است که عموما بعد از فیلتر الیافی قرار می گیرد. وظیفه فیلتراسیون شیمیایی، یعنی حذف انواع مواد شیمیایی موجود در آب نظیر کلر، تری هالومتان ها، استیک...