فیلتر ممبران خانگی گلد TOOS مدل TW30-1812-50

فیلتر ممبران خانگی گلد TOOS مدل TW30-1812-50 کیفیت آب خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس تا حدود زیادی به کیفیت ممبران به کار برده شده در دستگاه وابسته است، ممبران به عنوان قلب دستگاه اسمز معکوس شناخته می شود. اگر کیفیت و کارایی لازم را نداشته باشد،...