فیلتر قلیایی خانگی ایزی ول مدل ALC-10CC

فیلتر قلیایی خانگی ایزی ول مدل ALC-10CC فیلتر قلیایی خانگی ایزی ول مدل ALC-10CC همانند کپسولی ساخته شده است که درون آن یون هایی وجود دارد که طی تماس با آب درون آب حل می شوند و موجب بالاتر رفتن PH آب می شوند، خاصیت قلیایی یکی از ویژگی های...