فیلتر الیافی خانگی ان وی (ENVY ) 5 میکرون

فیلتر الیافی خانگی ان وی (ENVY ) 5 میکرون فیلترهای الیافی از پر مصرف ترین فیلترهای تصفیه هستند که در دستگاه های تصفیه آب خانگی عموما در اولین مرحله قرار می گیرند و نهایت هر سه ماه یک بار باید تعویض شوند. این فیلتر به جهت حذف گل و لای...