فیلتر الیافی خانگی آنتی باکتریال نایس واتر

فیلتر الیافی خانگی آنتی باکتریال نایس واتر فیلتر الیافی خانگی آنتی باکتریال نایس واتر یکی از پرکاربردترین فیلترهای تصفیه آب است که می توان با قرار دادن آن در اولین مرحله از دستگاه، به میزان قابل توجهی بار آلودگی آب را کاهش داد. زیرا این فیلتر علاوه بر اینکه با...