برچسب: خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب آکوا پیور

خدمات پس از فروش و تعویض فیلترهای تصفیه آب

خدمات پس از فروش و تعویض فیلترهای تصفیه آب

خدمات پس از فروش و تعویض فیلترهای تصفیه آب فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی پس از مدتی استفاده نیاز به تعویض دارند و دیگر قادر به تصفیه نمی باشند. اگر به موقع تعویض نشوند باعث رشد باکتری ها و ویروس ها می شود و آب تولیدی از...

فیلتر کربن بلاک (CTO) دستگاه تصفیه آب آکوا پیور AQUAPURE

فیلتر کربن بلاک (CTO) دستگاه تصفیه آب آکوا پیور aquapure

فیلتر کربن بلاک (CTO) دستگاه تصفیه آب آکوا پیور aquapure: فیلتر کربن بلاک سومین فیلتر دستگاه تصفیه آب است که تکمیل کننده مراحل قبل یعنی فیلترهای الیافی و کربن اکتیو گرانول می باشد. در واقع آخرین فیلتر بخش پیش تصفیه دستگاه است . فیلتر کربن بلاک را نیز به فیلتر...