فیلتر سرامیکی در تصفیه آب

فیلتر سرامیکی در تصفیه آب فیلتر سرامیکی همان گونه که از نامش پیداست از سرامیک ساخته شده است و تا حدودی عملکرد آن شبیه به فیلتر الیافی می باشد اما با دقت بیشتری فرآیند تصفیه را انجام می دهد. فیلترهای سرامیکی با دقت 0.5 میکرون قادر است که تمامی گل...