برچسب: ته نشینی

تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

هیدروسیکلون – زلال ساز – آهک زنی – صافی شنی – صافی ذغالی – سختیگیر – قلیاییت زدا سیستم تزریق مواد شیمیایی پکیج تصفیه فاضلاب – آشغالگیر – همزن دور تند و کند مخازن هوادهی و ته نشینی

روشهای جدید در تصفیه فاضلاب

روشهای جدید در تصفیه فاضلاب

واحد SBR واحد SBR از یک راکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت می گیرد و علاوه بر آن هوادهی و ته نشینی که بعد از مرحله واکنش می باشد،در یک تانک انجام می شود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5...

تصفیه اولیه در تصفیه خانه ها

تصفیه اولیه در تصفیه خانه ها

تصفیه اولیه: تصفیه اولیه فاضلاب شامل حذف مواد جامد معلق از فاضلاب و یا آماده سازی فاضلاب جهت ورود به قسمت تصفیه ثانویه می باشد. بخش ها مختلف تصفیه اولیه عبارتند از : 1- آشغالگیری، 2- ته نشینی، 3- شناورسازی،