فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010 فیلتر مرحله پنجم دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس فیلتری اینلاین به نام فیلتر پست کربن یا کربن نهایی است. جنس و نحوه عملکرد فیلتر پست کربن همانند فیلتر کربن اکتیو گرانول می باشد و وظیفه اصلی این فیلتر بهبود و...