برچسب: تعویض فیلتر پست کربن خانگی آرتک پیور مدل PC-2019

فیلتر پست کربن خانگی 1800 گالن آرتک

فیلتر پست کربن خانگی 1800 گالن آرتک

فیلتر پست کربن خانگی 1800 گالن آرتک فیلتر پست کربن پنجمین یا آخرین فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است و پس از فیلتر ممبران قرار می گیرد. در واقع آب خروجی از ممبران یا به صورت مستقیم و یا پس از ذخیره در مخزن مستقیما به...

فیلتر پست کربن خانگی آرتک پیور مدل PC-2019

فیلتر پست کربن خانگی آرتک پیور مدل PC-2019

فیلتر پست کربن خانگی آرتک پیور مدل PC-2019 فیلتر پست کربن خانگی آرتک پیور مدلPC-2019  به صورت کپسولی طراحی شده است که درون آن با ذرات کربن پودری فعال شده پر شده است. این فیلتر به صورت اینلاین طراحی شده است و برای استفاده در انواع دستگاه های تصفیه آب...