فیلتر الیافی تصفیه آب فلاکستک fluxtek 20 اینچی

فیلتر الیافی فلاکستک 20 اینچی فیلتر الیافی فلاکستک 20 اینچی در اولین مرحله دستگاه های تصفیه آب قرار می گیرد. این فیلتر قادر است تمامی ذرات معلق موجود در آب ورودی را به خود جذب کند. فیلتر الیافی توان جذب ذراتی مثل شن ، ماسه، گل و لای، خاک، لجن،...