LEDهای فرابنفش

دیودهای منتشرکننده‌ی نور (LEDs) ساخته شده‌اند تا پرتوی فرابنفش تولید کنند، اگرچه پرتوهای قابل استفاده‌ی LED بسیار محدود بوده و طول موج آن‌ها کمتر از 365 nm  می‌باشد. بازدهی LED در طول موج 365 nm  در حدود 5 تا 8 درصد است ، در حالیکه بازدهی در 395 nm نزدیک...