برچسب: انواع فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-PC-GL 2019

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-PC-GL 2019

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-PC-GL 2019 پنجمین فیلتر دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس سافت واتر (soft water) فیلتری اینلاین به نام پست کربن است. فیلتر پست کربن یا فیلتر کربن نهایی جنس و عملکردی مشابه با سایر فیلترهای کربن فعال مورد استفاده در دستگاه دارد و...

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010 فیلتر مرحله پنجم دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس فیلتری اینلاین به نام فیلتر پست کربن یا کربن نهایی است. جنس و نحوه عملکرد فیلتر پست کربن همانند فیلتر کربن اکتیو گرانول می باشد و وظیفه اصلی این فیلتر بهبود و...