برچسب: انواع فیلتر پست کربن خانگی

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-PC-GL 2019

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-PC-GL 2019

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-PC-GL 2019 پنجمین فیلتر دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس سافت واتر (soft water) فیلتری اینلاین به نام پست کربن است. فیلتر پست کربن یا فیلتر کربن نهایی جنس و عملکردی مشابه با سایر فیلترهای کربن فعال مورد استفاده در دستگاه دارد و...

فیلتر پست کربن خانگی آکوا پرو 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی آکوا پرو 1500 گالن

فیلتر پست کربن خانگی آکوا پرو 1500 گالن فیلتر پست کربن یکی از پنج فیلتر اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی به حساب می آید و در پنجمین مرحله و در برخی موارد به عنوان آخرین فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. البته...

فیلتر پست کربن اوکی واتر مدل PC-GLZ 2019

فیلتر پست کربن اوکی واتر مدل PC-GLZ 2019

فیلتر پست کربن اوکی واتر مدل PC-GLZ 2019 پست کربن به عنوان فیلتر اصلی در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس وظیفه دارد تا آب ذخیره شده درون مخزن را که ممکن است پس از ساعت های طولانی دچار تغییراتی در طعم، بو و مزه شده باشد، مجددا تصفیه...

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010

فیلتر پست کربن خانگی سافت واتر مدل NEW-MY-2010 فیلتر مرحله پنجم دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس فیلتری اینلاین به نام فیلتر پست کربن یا کربن نهایی است. جنس و نحوه عملکرد فیلتر پست کربن همانند فیلتر کربن اکتیو گرانول می باشد و وظیفه اصلی این فیلتر بهبود و...