برچسب: انواع فیلتر مینرال خانگی

فیلتر مینرال خانگی c.c.k مدل  IL-11Y-BIO-EZ

فیلتر مینرال خانگی c.c.k مدل  IL-11Y-BIO-EZ

فیلتر مینرال خانگی c.c.k مدل  IL-11Y-BIO-EZ آب در حال جریان درون دستگاه های تصفیه آب خانگی با گذر از فیلتر پست کربن وارد ششمین مرحله از فرایند تصفیه آب یعنی فیلتر مینرال می شود. فیلتر مینرال جزء فیلترهای اصلی سیستم تصفیه نمی باشد و تاثیری در حذف ناخالصی ها ندارد،...

فیلتر مینرال خانگی جوی واتر joywater

فیلتر مینرال خانگی جوی واتر joywater

فیلتر مینرال خانگی جوی واتر joywater فیلتر مینرال خانگی جوی واتر (joy water) یکی از فیلترهای پر مصرف در دستگاه های تصفیه آب خانگی به خصوص سیستم های اسمز معکوس است. علت کاربرد بالای این فیلتر این است که آب با ورود به فیلتر ممبران تقریبا تمامی املاح مضر و...

فیلتر مینرال خانگی سافت واتر مدل MBL19

فیلتر مینرال خانگی سافت واتر مدل MBL19

فیلتر مینرال خانگی سافت واتر مدل MBL19 فیلتر مینرال خانگی در ششمین مرحله از دستگاه های تصفیه آب، یک فیلتر افزودنی است و در تصفیه آب ورودی نقشی ندارد. در سیستم تصفیه آب اسمز معکوس آب با عبور از غشاء ممبران کلیه املاح موجود در خود را از دست می...