فیلتر ممبران خانگیHID مدل TFC-1812-75

فیلتر ممبران خانگیHID مدل TFC-1812-75 ممبران مهم ترین فیلتر تصفیه آب است که پس از سه فیلتر پیش تصفیه و در مرحله چهارم از دستگاه نصب می شود. این فیلتر اصلی ترین مرحله تصفیه آب را انجام می دهد و کیفیت و مرغوبیت آن ارتباط مستقیمی با کیفیت آب خروجی...