فیلتر غشای سرامیکی آلومینا

برخلاف بسیاری از غشاهای پلیمری، غشاهای سرامیکی به دلیل پایداری شیمیایی و فیزیکی بسیاربالا، خصوصیات جداکننده برجسته و عمر طولانی آنها یک ترکیب مناسب برای این تقاضا هستند. فیلتر غشای سرامیکی آلومینا (alumina) برای سیستم های میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون استفاده می شوند. مشخصات فنی : مواد پشتیبانی : آلفا آلومینا...