انواع فیلترهای تصفیه آب صنعتی

فیلترهای فشار (Pressure filters) : فیلترهای فشار معمولا با فشار خوراک 2 تا 5 بار عمل می کنند و معمولا در برنامه های اوقات فراغت مورد استفاده قرار می گیرند. آب تغذیه وارد فیلتر شده (تحت فشار) و از بستر شن سیلیس عبور می کند. بیشتر ذرات مواد جامد در...