فیلتر بیرونی ساید بای ساید

فیلتر های یخچال ساید بای ساید می تواند خارجی یا داخلی باشد . فیلتر های خارجی ساید بای ساید می تواند از هر برند معتبری باشد و به طور معمول هر 6 ماه یکبار باید تعویض گردد زیرا علاوه بر آلوده شدن دستگاه می تواند سیستم داخلی سیستم را تخریب...