فیلتر اینلاین دستگاه تصفیه آب

فیلترهای Inline مخصوص فیلتراسیون درون خطی مهندسی شده اند که به طور خاص برای جلوگیری از آلودگی ذرات از گرفتگی تجهیزات حساس طراحی شده است. این فیلترها در مقایسه با فیلترهای معمولی که دارای محفظه و سری هستند بسیار محبوب تر و بهتر می باشد. فیلترهای اینلاین برای دستگاه های...