فیلتر الیافی خانگی اولتراتک ultratec

فیلتر الیافی خانگی اولتراتک ultratec فیلتر الیافی از فیلترهایی بوده که وجود آن در دستگاه تصفیه آب در جهت تصفیه فیزیکی آب بسیار موثر است. با اینکه این فیلتر نسبت به سایر فیلترهای تصفیه ساختاری ساده تر دارد و ارزان تر است اما نقشی مهم را در تصفیه آب و...