فیلترهای قوطی در آکواریوم

فیلترهای قوطی در آکواریوم آکواریوم یک سیستم بسته است که باگذشت زمان در آن لجن و ذرات ریز جمع می شود برای تمیز کردن و شفاف سازی آب آکواریوم می توان از فیلترهای قوطی آکواریومی استفاده کرد. فیلترهای قوطی(Canister filter) آکواریوم یکی از محبوب ترین فیلترهای قدر تمند است که...