برچسب: انواع فیلترهای تصفیه آب خانگی

فیلتر ماوراء بنفش UV

فیلتر ماوراء بنفش UV

تصفیه آب ماوراء بنفش موثرترین روش برای ضد عفونی باکتری ها در آب است. پرتوهای فرا بنفش (UV) به عوامل بیماری زا مضر در آب نفوذ می کنند و با حمله به هسته ژنتیکی آنها (DNA) میکروارگانیسم های بیماری زا را نابود می کنند. این در از بین بردن توانایی...

انواع فیلترهای تصفیه  آب خانگی

انواع فیلترهای تصفیه آب خانگی

    فیلتر الیافی یا پلی پروپیلن “10 PP     فیلتر کربن گرانول “10  UDF or GAC     فیلتر کربن بلاک “10  CTO     فیلتر ممبران