بایگانی برچسب: s

فیلتر بستر سیال (fluidized bed filter)

فیلتر بستر سیال ظرفی است که در پشت آکواریوم آویزان می شود. همچنین می تواند یک سیلندر یا حتی یک قوطی باشد که در کف آکواریوم و یا زیر آکواریوم قرار گیرد. این فیلتر به یک پمپ متصل می شود تا از طریق آن آب از فیلتر عبور کند.

این فیلتر با نام های متفاوتی شناخته شده اند که عبارتند از :

  • فیلتر بستر سیال (fluidized bed filter)
  • راکتور فسفات (phosphate reactor)
  • راکتور رسانه (media reactor)
  • راکتور آکواریوم (aquarium reactor)
  • راکتور فسبان (phosban reactor)
  • راکتور Co2 (co2 reactor)
  • راکتور بیوپلت (biopellet reactor)
  • راکتور کربن (carbon reactor)
  • راکتور کلسیم (calcium reactor)
  • در بعضی مواقع به دلیل عبارات توصیف شده به این فیلترها نیز فیلتر ذرات معلق یا فیلتر شن معلق می گویند.

ادامه خواندن فیلتر بستر سیال (fluidized bed filter)