فیلتر کربن بلاک خانگی کلییر واتر هوزینگی

فیلتر کربن بلاک خانگی کلییر واتر هوزینگی یکی از ملزومات تولید آب سالم و با کیفیت از دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس، به کارگیری از فیلترهای تصفیه با کیفیت و اورجینال است. عدم کیفیت هر فیلتر در دستگاه تصفیه آب می تواند منجر به افت کیفیت آب شود...