فیلتر کربن بلاک خانگی وان تک هوزینگی

فیلتر کربن بلاک خانگی وان تک هوزینگی فیلتر کربن بلاک در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس نقش بسیار مهمی دارد و باید در بهترین نوع انتخاب شود و در زمان مشخص تعویض شود تا فیلتر ممبران با مشکل مواجه نشود. این فیلتر وظیفه دارد عملکرد فیلترهای پیش تصفیه...